Tìm vị trí ứng tuyển theo Ngành nghề

Công nhân kỹ thuật cơ điện lạnh Công nhân kỹ thuật cơ điện lạnh
 • Vị trí Tuyển Dụng:Công nhân kỹ thuật cơ điện lạnh
 • Số lượng: 20
 • Làm việc tại: Hà Nội
 • Ngành nghề: kythuat
Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh
 • Vị trí Tuyển Dụng:Nhân viên kinh doanh
 • Số lượng: 10
 • Làm việc tại: Hà Nội
 • Ngành nghề: kinhdoanh
Nhân viên IT - lập trình và quản trị công nghệ thông tin Nhân viên IT - lập trình và quản trị công nghệ thông tin
 • Vị trí Tuyển Dụng:Nhân viên IT - lập trình và quản trị công nghệ thông tin
 • Số lượng: 05
 • Làm việc tại: Hà Nội
 • Ngành nghề: kythuat
Kỹ sư cơ khí Kỹ sư cơ khí
 • Vị trí Tuyển Dụng:Kỹ sư cơ khí
 • Số lượng: 05
 • Làm việc tại: Hà Nội
 • Ngành nghề: kythuat
Kỹ sư điều hòa Không khí Kỹ sư điều hòa Không khí
 • Vị trí Tuyển Dụng:Kỹ sư điều hòa Không khí
 • Số lượng: 10
 • Làm việc tại: Hà Nội
 • Ngành nghề: kythuat