• THIẾT KẾ CHẾ TẠO CỐP PHA HẦM DÙNG CHO THI CÔNG HẦM ĐƯỜNG BỘ - THỦY ĐIỆN
 • THIẾT KẾ CHẾ TẠO CỐP PHA HẦM DÙNG CHO THI CÔNG HẦM ĐƯỜNG BỘ - THỦY ĐIỆN
 • THIẾT KẾ CHẾ TẠO CỐP PHA HẦM DÙNG CHO THI CÔNG HẦM ĐƯỜNG BỘ - THỦY ĐIỆN
 • THIẾT KẾ CHẾ TẠO CỐP PHA HẦM DÙNG CHO THI CÔNG HẦM ĐƯỜNG BỘ - THỦY ĐIỆN
 • THIẾT KẾ CHẾ TẠO CỐP PHA HẦM DÙNG CHO THI CÔNG HẦM ĐƯỜNG BỘ - THỦY ĐIỆN
 • THIẾT KẾ CHẾ TẠO CỐP PHA HẦM DÙNG CHO THI CÔNG HẦM ĐƯỜNG BỘ - THỦY ĐIỆN
 • THIẾT KẾ CHẾ TẠO CỐP PHA HẦM DÙNG CHO THI CÔNG HẦM ĐƯỜNG BỘ - THỦY ĐIỆN
 • THIẾT KẾ CHẾ TẠO CỐP PHA HẦM DÙNG CHO THI CÔNG HẦM ĐƯỜNG BỘ - THỦY ĐIỆN
 • THIẾT KẾ CHẾ TẠO CỐP PHA HẦM DÙNG CHO THI CÔNG HẦM ĐƯỜNG BỘ - THỦY ĐIỆN
 • THIẾT KẾ CHẾ TẠO CỐP PHA HẦM DÙNG CHO THI CÔNG HẦM ĐƯỜNG BỘ - THỦY ĐIỆN
 • THIẾT KẾ CHẾ TẠO CỐP PHA HẦM DÙNG CHO THI CÔNG HẦM ĐƯỜNG BỘ - THỦY ĐIỆN
 • THIẾT KẾ CHẾ TẠO CỐP PHA HẦM DÙNG CHO THI CÔNG HẦM ĐƯỜNG BỘ - THỦY ĐIỆN
 • THIẾT KẾ CHẾ TẠO CỐP PHA HẦM DÙNG CHO THI CÔNG HẦM ĐƯỜNG BỘ - THỦY ĐIỆN
 • THIẾT KẾ CHẾ TẠO CỐP PHA HẦM DÙNG CHO THI CÔNG HẦM ĐƯỜNG BỘ - THỦY ĐIỆN
 • THIẾT KẾ CHẾ TẠO CỐP PHA HẦM DÙNG CHO THI CÔNG HẦM ĐƯỜNG BỘ - THỦY ĐIỆN
 • THIẾT KẾ CHẾ TẠO CỐP PHA HẦM DÙNG CHO THI CÔNG HẦM ĐƯỜNG BỘ - THỦY ĐIỆN
 • THIẾT KẾ CHẾ TẠO CỐP PHA HẦM DÙNG CHO THI CÔNG HẦM ĐƯỜNG BỘ - THỦY ĐIỆN
 • THIẾT KẾ CHẾ TẠO CỐP PHA HẦM DÙNG CHO THI CÔNG HẦM ĐƯỜNG BỘ - THỦY ĐIỆN
 • THIẾT KẾ CHẾ TẠO CỐP PHA HẦM DÙNG CHO THI CÔNG HẦM ĐƯỜNG BỘ - THỦY ĐIỆN
 • THIẾT KẾ CHẾ TẠO CỐP PHA HẦM DÙNG CHO THI CÔNG HẦM ĐƯỜNG BỘ - THỦY ĐIỆN
 • THIẾT KẾ CHẾ TẠO CỐP PHA HẦM DÙNG CHO THI CÔNG HẦM ĐƯỜNG BỘ - THỦY ĐIỆN

Giới thiệu

Cốp pha hầm toàn tiết diện có biên dạng cốp pha hình tròn, biên dạng bê tông hình tròn hay gọi là toàn tiết diện dùng đúc bê tông hầm dẫn dòng trong thủy điện, thủy lợi…, Cốp pha hầm toàn tiết diện về nguyên lý hoạt động được phân ra làm 03 loại Cốp pha hầm di chuyển sâu đo; Cốp pha hầm di chuyển kép; Cốp pha hầm trượt.

1- Cốp pha hầm toàn tiết diện là gì ?

Cốp pha hầm toàn tiết diện là khuôn đúc bê tông đường hầm toàn tiết diện, hay hầm tròn thường áp dụng cho hầm dẫn dòng trong thủy điện, thủy lợi. Có biên dạng hình tròn

2– Cấu tạo cốp pha hầm toàn tiết diện là gì ?

Cốp pha hầm toàn tiết diện có 3 bộ phận chính là:

Cốp pha hầm toàn tiết diện- Thiết kế 3D

2.1- Vỏ cốp pha hầm toàn tiết diện

Vỏ cốp pha hầm toàn tiết diện có biên dạng hình tròn, chiều dài cốp pha hầm toàn tiết diện được thiết kế theo kích thước phổ biến 3m; 4m;6m;7.5m; 9m; 10m; 12m tùy thuộc vào phân khối đổ bê tông, được tổ hợp bởi các tấm cốp pha hầm toàn tiết diện có kích thước nhỏ, kích thước đảm bảo vận chuyển, lắp ghép dễ dàng. kích thước, hình dạng tấm cốp pha hầm toàn tiết diện được thiết kế sản xuất theo biên dạng của bê tông, và được tổ hợp bởi các thép tấm, chiều dày của thép được tính toán sao cho chịu được tải trọng trong quá trình đổ bê tông.

Cốp pha hầm toàn tiết diện- Tổ hợp tại công trường

2.2- Khung cốp pha hầm toàn tiết diện

Khung cốp pha hầm toàn tiết diện có tác dụng đỡ, chống phần vỏ cốp pha hầm toàn tiết diện, phần khung cốp pha được liên kết với phần vỏ cốp pha bằng các liên kết bu lông, tăng đơ, các ngàm, chốt…, Phần khung cốp pha hầm toàn tiết diện được tổ hợp bằng thép tấm, thép hình và có các chân chạy có tác dụng di chuyển tự hành cốp pha di chuyển trên ray .

Cốp pha hầm toàn tiết diện- Đang đổ bê tông trong hầm

2.3- Ray di chuyển cốp pha

Ray di chuyển cốp pha có tác dụng đỡ toàn bộ trọng lượng của cốp pha và bê tông khối đổ của hầm. Ray cốp pha được tổ hợp bằng ray P18, P21, P24, P43…..được găn trên thép hình U.

Côp pha hầm tròn- Tổ hợp không tải tại xưởng

3- Nguyên lý hoạt động của cốp pha hầm toàn tiết diện.

 Nguyên lý hoạt động của cốp pha hầm toàn tiết diện là trong quá trình đổ bê tông tất cả các phần vỏ được căng ra hết để bao kín biên dạng bê tông, các tăng đơ, xy lanh phần khung với phần vỏ được vặn căng ra. khi đổ bê tông xong và chuyển sang khối đổ bê tông khác thì các tấm cốp pha phía dưới được co lại và phần khung cốp pha được hạ xuống mục đích là tách khỏi cốp pha ra khỏi bề mặt bê tông. sau đó di chuyển cốp pha sang khối đổ mới. quá trình co tấm cốp pha, hạ cốp pha, di chuyển cốp pha có thể bằng pa lăng xích, kích thủy lực, xy lanh thủy lực, động cơ điện…

4- Ưu điểm của Cốp pha hầm toàn tiết diện: 

Là tiến độ thi công nhanh, rút ngắn thời gian thi công bê tông, giảm bớt nhân công, và đặc biện là bề mặt bê tông sau khi đổ bê tông đạt chất lượng rất cao, có độ bóng bề mặt cao. Ván khuôn hầm toàn tiết diện hay cốp pha hầm toàn tiết diện rút ngắn thời gian đổ bê tông cho chủ đầu tư, tiết kiệm được về kinh tế, chất lượng bề mặt bê tông cao

5- Nhược điểm Cốp pha hầm

hay ván khuôn Là chi phí đầu tư ban đầu cao,thiết kế thi công sản xuất yêu cầu độ chính xác cao,

 


Share

Mô tả:

Cốp pha hầm toàn tiết diện có biên dạng cốp pha hình tròn, biên dạng bê tông hình tròn hay gọi là toàn tiết diện dùng đúc bê tông hầm dẫn dòng trong thủy điện, thủy lợi…, Cốp pha hầm toàn tiết diện về nguyên lý hoạt động được phân ra làm 03 loại Cốp pha hầm di chuyển sâu đo; Cốp pha hầm di chuyển kép; Cốp pha hầm trượt.

Công Nghệ:

 • Vị trí: Toàn Việt Nam
 • Hạng mục: ketcauthep
 • Năm thực hiện: 2010-2020
 • Ngày đăng:
 • Lượt xem: 2374
 • Tag: ketcauthep

Danh mục thư viện